Holaveden

I forna tider var Holaveden ett tillhåll för rövare. De låg i bakhåll i den branta och blockiga terrängen och överföll diligenser och handelsresande på vägarna. Den vilda och svårframkomliga skogen fick därav namnet ”Helvetets portar”. Naturreservatet Holavedens urskog ger besökaren en liten glimt av hur skogarna i området kan ha sett ut på diligensrånens tid.

Holavedens urskog är Jönköpings läns första naturreservat, bildat 1935. Reservatet ligger i Tranås kommun i en delvis brant, blockig östsluttning. Hela området Holaveden sträcker sig mellan sjön Sommen och Vättern och över Smålands gräns till Östergötland. Under sjuårskriget på 1560-talet nyttjades skogen som spärr för den danska härens återtåg från sina härjningar i Östergötland.

Vi vandrar på en del av Holavedsleden, ca 15 km, mellan Hult i Tranås Kommun och Örserum i Jönköpings Kommun. Både dessa ställen har en lång historia som gästgiverier med anor sedan 1600-talet.

För mer information om Holavedsleden se Jönköpings Kommuns hemsida HÄR.